Saturday, 10 December 2011

madainn Disathairne

nach ann a bha an droch latha air Diardaoin ? ach bha i na bu mhiosa air tìr-mòr. Cha d'fhuair mi dhan Cholaiste no Beàrnearaigh. Ach cha robh cothrom air, ach co dhiu bha latha fada na b'fheàrr againn an-dè, bha an gaoth air sìoladh gu mòr. Ghabh mi cuairt air a' bhaidhsagail, tha e math a bhith a-muigh air latha ciùin, 's sneachda air an talamh. Tha mi a' feuchainn ri rudan a chur air dòigh 'son 2012, le cùrsaichean Gàidhlig ann an Uibhist. Choimhead mi air  'The Killing' air bbciplayer a-raoir, tha mi a' tuigsinn dè tha tachairt mu dheireadh thall, uill tha na geansaidhean math co  dhiu.  

No comments:

Post a Comment